Sağlık Bakanlığı Duyurular
 • AB Projesi kapsamında “Sonuç Karşılığı Onaylı Laboratuvar Testi Alımı” ihalesine çıkılmıştır. / “Provision for Approved Laboratory Test Result“ CN and TD are published in the scope of EU Project.
 • “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Hasta Yönlendirme Personeli atanmasına ilişkin kura sonuçları
 • VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
 • Taşra Teşkilatı işleyişine yönelik 2017/17 sayılı Genelge
 • 2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı
 • 2016 Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Özet Raporu
 • “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Göçmen Sağlığı Merkezlerine Sağlık Personeli Atanmasına İlişkin Kura Sonuçları
 • Award Notice for Supply of Equipment for Family Planning Support Materials & Vitamin and Supplements Tender D Vitamini, Demir & Aile Planlamasını Destekleyici Materyaller ihalesi hakkında Sonuç İlanı
 • AB Projesi kapsamında “Toplum Ruh Sağlığı Merkezi için Medikal ve Bilişim ekipmanları, Mobilya ve Sarf Malzemesi alımı” ihalesi ön duyurusu yayınlanmıştır. / “Supply of Medical and IT Equipment, Furniture and Consumables for Mental Health Centers“ PIN are published in the scope of EU Project.
 • AB Projesi kapsamında “Aşı ve Aşı Taşıma araçları” ihalesi İptal duyurusu yayınlanmıştır. / “Supply of Vaccines and Vaccine Transport Vehicles“ Cancellation Notice are published in the scope of EU Project.
 • AB Projesi kapsamında “Aşı ve Aşı Taşıma araçları” ihalesini kazananlar duyurusu yayınlanmıştır. / “Supply of Vaccines and Vaccine Transport Vehicles“ Award Notice are published in the scope of EU Project.
 • 1. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Adres ve Koordinat Bilgileri
 • Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık Uzman Yardımcıları Uzmanlık Tezi Savunması Sonucu
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, Dijital Radyografi ve Hasta Başı Monitörü Cihazlarının Sanayi İşbirliği Programı (SİP) Kapsamında Tedariği Hakkında Duyuru
 • Pediatrik Hepatit A Aşısı’nın Sanayi İşbirliği Programı (SİP) Kapsamında Tedariği Hakkında Duyuru
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
 • KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
 • ÜYTE KLİNİK VE ÜYTE LABORATUVAR UYG. EĞİTİMLERİ 2017 YILI ÜCRETİ
 • Bütçe Giderleri ve Yıl Sonu İşlemleri
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Eskişehir Osmangazi Ünv. Diyaliz Eğitimi Duyurusu
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Diyaliz Eğitimi Duyurusu
 • Ankara Gazi Ünv. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hast
 • Dumlupınar Ünv. Evliya Çelebi EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Dumlupınar Ünv. Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • Adana Başkent Ünv.Adana Dr.Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyaliz Eğitimi Duyurusu
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • İzmir Katip Çelebi Ünv. Atatürk EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Konya Eğitim ve Araştırma Diyaliz Eğitimi Duyurusu
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitimi Duyurusu
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu
 • SBÜ Şişli Hamidiye Etfal EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Diyaliz Resertiifikasyon Sınavı Duyurusu
 • SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Konya Necmettin Erbakan Ünv. Meram Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • SBÜ Ankara EAH Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
 • SBÜ Ankara EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Sertifikaları Tescili Hk.
 • İstanbul Ünv. İstanbul Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • İstanbul Ünv.İstanbul Tıp Fakültesi Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu
 • Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
 • İstanbul Başkent Üniversitesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • İstanbul Başkent Üniversitesi Diyaliz Resertifiksyon Duyurusu
 • SBÜ Haydarpaşa Numune EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • SBÜ Haydarpaşa Numune EAH Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
 • SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • MHRS Randevu
  Laboratuvar Sonuçları
  Pacs Görüntüleme
  Online Eğitim
  İhale İlanları ve Doğrudan Temin
  Yemek Listesi
  Doktor Çalışma Planı
  Polik. Ziyaret Saatleri

  Hastanemizden Haberler

  Çorba Çeşmesi Açılışı

  11.04.2017 04:17:27

  14 Mart Tıp bayramı

  16.03.2017 08:59:46

  tüm haberler

  Kamu Hastaneler Kurumu Duyurular


  T.C. Sağlık Bakanlığı
  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
  Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
  © 2016 - Her Hakkı Saklıdır.